فعالیت های حوزه معاونت پرورشی  
* تقویت روحیه مذهبی و اخلاقی  با استفاده از :
آموزش اخلاق و آداب اسلامی، آموزش سیره معصومین و احادیث آموزش قرآن، اصول عقاید، برگزاری نماز جماعت و پاس داشت آیین های مذهبی.
 
* بروز و ظهور استعداد های فرهنگی و هنری از طریق :
آشنایی با زمینه های هنری، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و برگزاری مسابقات تئاتر، حفظ قرآن مجید و نهج البلاغه و...
 
* بالا بردن روحیه شادابی و سر زندگی با اجرای برنامه های مختلف
 
* ترویج و توسعه فرهنگ ورزش به عنوان عاملی برای سلامتی 
 
* تشکیل گروه های سرود و تئاتر 
 
* اجرای مسابقات ورزشی در مدرسه و اعزام تیمهای ورزشی 
 
* تلاش در اجرای ارتقای بهداشت فردی و اجتماعی 
 
* شناسائی دانش آموزان موفق در زمینه های سرود تئاتر، حفظ قرآن و ارتقاء پرورش آنان جهت شرکت مسابقات منطقه ای 
 
* ایجاد دلبستگی به میهن اسلامی با تکیه بر تاریخ و فرهنگ ایران