سخن مدیر  
 
بسم الله الرحمن الرحیم  

                                                                                                                    از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر                یادگاری که در این گنبد دوار بماند

رسالت خطیر شناخت حضرت حق به منظور تقرب به درگاه لطف و رحمتش موهبتی است الهی که انسان را واجد شایستگی های والای آفرینش نموده است.انسانی که روح خداوند در او دمیده شده و دلش جایگاه عشق و محبت الهی گشته است .انسانی که لیاقت انتخاب شدن داشته تا اشرف مخلوقات گردد.

                        آسمان بار امانت نتوانست کشید                    قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند 

توفیق پذیرش امانت ارجمند الهی به همراهی دل و جان میسر گشته و دانش و معرفت به یاری آمده تا تجلی نور و حکمت به نوازش وجود آدمی بر خیزد و راه سعادت هموارگردد.

ارجمندی و گرانقدری لوح و قلم ،گنجینه ی گرانسنگ آگاهی و شعور را به انسان ارزانی داشته و حلاوت درک واقعیات هستی را به کام وی نشانده است.

و اینک که در فضای مقدس و معطر نظام متعالی اسلام ،موجبات  پویایی اندیشه های پاک فرزندان ایران عزیز  فراهم گردیده ،فرصت را مغتنم شمرده  ضمن اهدای درود به روح بزرگ  مرحوم علی اکبر بادامچی و تشکر از فرزندان بزرگوار ایشان که بنای این مدرسه را جهت استفاده ی دانش آموزان اهدا نموده اند،

 به استحضار می رسانم :زندگی عرصه ی تجلی توانمندی های انسانهاست .این عرصه افکاری شایسته و ابزاری بایسته  می طلبد و مدرسه   مامن گنجینه های دانش  و  محمل معراج مستعدان ترقی و پیشرفت است . پس قدر بدانیم این محفل با صفا را محفلی که سرخوشان  معرفت و حقیقت ،بر تحقق پیمان ازلی خود با خداوند همت می گمارند و امیدوارند که مصداق شهد کلام فخر انبیا  باشند که فرمودند:

((دانش اگر در ثریا هم باشد ،مردمانی از پارس بدان دست خواهند یافت))

مایه ی مباهات است  که دبیرستان مرحوم بادامچی  در طول بر پایی خود توانسته است   خوشنامی  پرورشی و آموزشی قابل  توجهی کسب نماید و مهم تر این که اعتماد  اولیای ارجمند  و دانش آموزان عزیز  را به دست آورد 

و نیز افتخار نماید که  دانش آموختگان این دبیرستان هم اینک در دانشگاه های معتبر مشغول ادامه تحصیل و یا در مناصب شایسته مشغول خدمت  هستند و این توفیق محقق نمی شد مگر با عنایت حق تعالی و همت دانشی مردمان فرهیخته و همدلی اولیای محترم و تلاش دانش آموزان عزیز .پس صمیمانه  همدلی و همراهی همه ی عزیزان را در نیل به اهداف عالی این واحد آموزشی خواستارم

مابدان مقصد عالی نتوانیم رسید                                                           هم مگر پیش اند  لطف شما گامی چند

و سرانجام  این که :   اکنون که فرزندان شما در ارجمند ترین محفل بشریت، بهشت  نور  و معرفت ، به کسب حقیقت و آگا هی می پردازند با اتکال به لطف  و عنایت  پروردگار یکتا  با همدلی و معاضدت امکان پویایی ، آگاهی و تعالی ایشان  را در رقم زدن فردایی روشن برای میهن اسلامی فراهم آوریم .

پیوسته برقرار و همواره بر قرار باشید 

اکبر آسترکی