اهداف و برنامه ها  
 
1- تلاش در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی با بهره جستن از اساتید مجرب و متعهد.
 
2- تلاش در جهت بررسی مسایل و مشکلات آموزشی و پرورشی دانش آموزان  با همکاری اولیای محترم 
 
3- تجهیز آزمایشگاههای دبیرستان و بهره گیری مناسب از آنها 
 
4- برگزاری آزمونهای جامع علمی و آموزشی 
 
5- تشکیل کلاسهای تقویتی برای رفع اشکال احتمالی و ارتقای سطح علمی 
 
6- تشکیل کلاسهای المپیاد جهت آماده سازی دانش آموزان 
 
7- برپائی اردو های فرهنگی و هنری درون استانی و برون استانی 
 
8- ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفائی استعدادهای غیر درسی دانش آموزان با حضور در مسابقات علمی و فرهنگی ،هنری و ورزشی
 
9- تشکیل کلاسهای آموزش خانواده با حضور اساتید 
 
10- برگزاری جلسات منظم انجمن و اولیاء مربیان 
 
 
     
 
انتظارات مدرسه از اولیاء گرامی   
 
1- ارتباط حضوری (حداقل ماهی یک بار) و تلفنی با مسئولین مدرسه و دبیران 
 
2- شرکت فعال در جلسات اولیاء و مربیان و ایفای نقش مثبت در آن 
 
3- نظارت بر وضعیت ظاهری، رفت و آمد و حضور به موقع فرزندتان 
 
4- نظارت بر انجام تکالیف دانش آموزان در منزل و همفکری با دبیران در جهت حل مشکلات درسی و انظباطی فرزند
 
     
 
وظایف دانش آموزان   
 
1- حضور شاداب، آراسته و به موقع در مدرسه و شرکت در مراسم صبحگاه
 
2- انجام تکالیف تعیین شده در زمان مناسب 
 
3-رعایت انظباط در کلاس، حیاط، و سایر فضاهای مدرسه
 
4- حضور پر شوق و با اشتیاق در نماز جماعت و سایر مراسمی که در دبیرستان انجام میشود
 
5- رعایت بهداشت فردی و تلاش در جهت حفظ بهداشت مدرسه 
 
6- احترام گذاشتن به کادر اجرائی، دبیران و سایر کارکنان مدرسه