اسامی دبیران و روزهای کاری
 

ردیف

نام خانوادگی آقایان

نام درس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

 ابراهیمی

ادبیات

*
*

 

 

 

2

 اسدی

ادبیات

*
*

 

 

 

3

رازقیان

ادبیات

 

*

 

 

 

4

شایسته

ادبیات

 

*

 

 

 

5

نوائی

ادبیات

*

 

 

 

 

6

حدادیان

علوم اجتماعی

*
*
*

 

*

7

بیاتی

دینی

 

 

*

 

 

8

دهقان نژاد

دینی

 

 

 

*

 

9

جمشیدیان

دینی

 

*
*

 

*

10

طاووسی

دینی

*
*
*

 

 

11

اویسی

ریاضی

*
*
*

 

 

12

بی غم

ریاضی

 

 

 

*
*

13

ترابی

ریاضی

*

 

*
​*

 

14

حکیمی

ریاضی

*

 

*

 

*

15

خدابخش

ریاضی

*
*

 

 

 

16

دوکوشکانی

ریاضی

*

 

*

 

 

17

زاهدپور

ریاضی

*

 

*

 

 

18

مرادیان

ریاضی

*
*
*
*
*

19

معزی

ریاضی

 

*
*
*

 

20

ایرانشاهی

زبان خارجه

*

 

*

 

 

21

خیری

زبان خارجه

 

 

 

*

 

22

صمیمی راد

زبان خارجه

*

 

*

 

 

23

فتاحی

زبان خارجه

 

*

 

 

*

24

فرزانه

زیست شناسی

 

*
*

 

 

25

کاظمی

زیست شناسی

*
*

 

*

 

26

بیگلری

شیمی

*
*
*

 

 

27

سالار خانی

شیمی

 

 

 

 

*

28

صالحی

شیمی

 

 

*
*

 

29

ضیائی

شیمی

 

 

*
*
*

30

طاهری

شیمی

 

 

*
*
*

31

قربانی

عربی

*

 

*
*
*

32

آجرلو

فیزیک

*
*
*

 

 

33

آقائی

فیزیک

 

*
*
*

 

34

حسینی

فیزیک

 

 

 

*
*

35

شیرزاد

فیزیک

*

 

 

*

 

36

کشاورز

فیزیک

*
*
*

 

 

37

ملک زاده

فیزیک

 

*

 

*

 

38

بای

ورزش

 

 

*
*
*

39

شجاعی

ورزش

 

*